Türkiye’nin tüketim toplumuna geçiş serüveni

İhtiyaçların, gereksinimlerin ve isteklerin giderilmesi amacı ile mal ve hizmetlerin kullanılması olarak tanımlanan tüketim kavramı, kapitalizmin etkisi ile zamanla farklı anlamlara dönüşmüş, ekonomik anlamının yanında toplumsal ve kültürel bir olgu halini almıştır. Gittikçe artan ve farklılaşan tüketim alışkanlıkları, ihtiyaç olmaktan çıkmış, zevk alınan bir aktivite veya mutluluk veren bir eğlence haline gelmiş, toplumları etkilemiştir. Tüketimin…

Tüketirken, tükeniyoruz

Modern çağın en önemli özelliklerinden birisi de şüphesiz bireyleri tüketime teşvik etmesidir. Kitle iletişim araçlarında kitlelere sunulan ile gerçekte var olan arasındaki uçurum her geçen gün farklılıklar arz etmektedir. Günümüzde kitle iletişiminin bedene ve cinselliğe dizdiği övgülerde tüketim adı altında her yerde hem tükenişleri hem de karikatüre benzer dirilişlerine ve bazı tarihsel yapıların parçalanması ile…