Gelecek Geldi: Yapay Zeka ve Akademik Yazım Üzerine Bir Değerlendirme

Ülkemizde ve dünyada yapay zekâ teknolojileri oldukça hızlı bir şekilde gündem oldu. Buna paralel olarak bilinirliği arttı, hitap ettiği kitle büyüdü ve birçok alanda kullanımı yaygınlaştı. Sözü edilen alanların başında da metin üretimi geliyor. Tabii yapay zekânın yazın kültürü çerçevesinde ne ölçüde kullanılabileceğiyle ilgili tartışmalar da beraberinde geldi. Esasen bu durum, yazın kültürü ile sınırlı…

TAM olarak ne diyoruz

Geçen asrın en çok vurgu yapılan özelliği iki kutuplu oluşuydu. İki büyük paylaşım savaşı yaşanmış, insanlığın daha önce böylesine tanık olmadığı büyük trajediler gerçekleşmişti. Soykırım, atom bombasının kullanımı ve ikinci dünya savaşının ardından çift kutuplu hale gelen dünyada her an insanlığının sonunu getirebilecek soğuk savaş dönemi gerilimli yılların özetiydi. Yüzyılın sonuna yaklaşıldığında sosyalist blok çöktü…