Bizi takip edin :

Yazarlarımız

Mustafa Yılmaz

Prof. Dr.
<img width="500" height="500" src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-yilmaz-4-500x500.png" alt="" srcset="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-yilmaz-4-500x500.png 500w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-yilmaz-4-300x300.png 300w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-yilmaz-4-150x150.png 150w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-yilmaz-4-100x100.png 100w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-yilmaz-4.png 750w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/02/dotted-layer.svg" alt="image"/> <h3>Prof. Dr. Mustafa Yılmaz</h3> <p>Kocaeli Üniversitesi</p> <p>Prof. Dr. Yılmaz, 2022 yılı başında bir grup akademisyenle birlikte kurduğu Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) adlı düşünce kuruluşunun genel direktörlüğünü yapmakta, söz konusu merkezin çıkarmış olduğu uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi TAM Akademi’nin genel yayın yönetmenliği görevine devam etmektedir.</p> E-posta: <a href="mailto:mustafa.yilmaz@tamde.org"> mustafa.yilmaz@tamde.org</a> <a href="https://twitter.com/mustay78" target="_blank" rel="noopener"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 50 50" width="50px" height="50px"><path d="M 6.9199219 6 L 21.136719 26.726562 L 6.2285156 44 L 9.40625 44 L 22.544922 28.777344 L 32.986328 44 L 43 44 L 28.123047 22.3125 L 42.203125 6 L 39.027344 6 L 26.716797 20.261719 L 16.933594 6 L 6.9199219 6 z"></path></svg> </a> <a href="https://tr.linkedin.com/in/mustafa-y%C4%B1lmaz-973577139" target="_blank" rel="noopener"> Linkedin-in <svg viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M100.28 448H7.4V148.9h92.88zM53.79 108.1C24.09 108.1 0 83.5 0 53.8a53.79 53.79 0 0 1 107.58 0c0 29.7-24.1 54.3-53.79 54.3zM447.9 448h-92.68V302.4c0-34.7-.7-79.2-48.29-79.2-48.29 0-55.69 37.7-55.69 76.7V448h-92.78V148.9h89.08v40.8h1.3c12.4-23.5 42.69-48.3 87.88-48.3 94 0 111.28 61.9 111.28 142.3V448z"></path></svg> </a> <img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/rect-shape-large.png" alt="image"/> <h3>Biyografi</h3> <p>Gazeteci, yazar, akademisyen (Prof. Dr.). 1978 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, Yrd. Doç. Dr. ve Doç. Dr. olarak çalıştı. Doç. Dr. olarak görev yapmaya başladığı Kocaeli Üniversitesi’nde 2020 yılından beri Prof. Dr. unvanıyla çalışmaktadır. Southern Illinois (ABD) ve Guarda Polytechnic (Portekiz) üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. Yılmaz, aralarında Harvard (ABD), Berlin Humboldt (Almanya), Roma La Sapienza (İtalya), Varşova Bilimler Akademisi’nin (Polonya) de yer aldığı pek çok bilimsel kuruluşta bildiriler sundu.</p><p>SSCI ve AHCI indekslerinde taranan ve diğer uluslararası dergilerde çok sayıda makale, kitap, kitap bölümü, bildiri, araştırma projesi ve raporu yazarlığı bulunan Prof. Dr. Yılmaz, başta TÜBİTAK tarafından olmak üzere, Avrupa Birliği ve çeşitli üniversitelerce desteklenen bilimsel projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanlığı görevini iki dönem üstlenen Prof. Dr. Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi Dekan yardımcılığı, Fakülte kurulu üyeliği, Yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kocaeli Üniversitesi Senato üyeliği, Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür yardımcılığı görevine devam eden Prof. Dr. Yılmaz; Akademik Bilişim Araştırmaları Derneği, Ottoman and Turkish Studies Association (ABD), TRT Akademi Dergisi Hakem Kurulu, İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Danışma Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi Hakem Kurulu, AJIT-e (Academic Journal of Information Technology) Dergisi Yayın Kurulu ve Hakem Kurulu, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyesidir.</p><p>Prof. Dr. Yılmaz, 2022 yılı başında bir grup akademisyenle birlikte kurduğu Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) adlı düşünce kuruluşunun genel direktörlüğünü yapmakta, söz konusu merkezin çıkarmış olduğu uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi TAM Akademi’nin genel yayın yönetmenliği görevine devam etmektedir.</p> 1 SSCI Yayın 1 AHCI Yayın 12 Alan İndeksli Yayın 12 Bildiri 4 Kitap ve Kitap Bölümü <h3>SCI, SSCI VE AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler</h3> <ul> <li><a href="https://dergipark.org.tr/tr/pub/millifolklor/issue/51228/666941"> <img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/pdf.png" alt=" Reading Social Change in the Early Republican Period through Postage Stamps" loading="lazy" /> Reading Social Change in the Early Republican Period through Postage Stamps <p> <b>Mustafa Yılmaz</b><br> MILLI FOLKLOR , sa.124, ss.230-245, 2019 <b>(AHCI)</b> </p> </a></li> <li><a href="https://doi.org/10.1080/00905992.2012.742495"> <img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/pdf.png" alt="Flagging Turkishness: The reproduction of banal nationalism in the Turkish press" loading="lazy" /> Flagging Turkishness: The reproduction of banal nationalism in the Turkish press <p> <b>Mustafa Yılmaz</b><br> NATIONALITIES PAPERS , cilt.40, sa.6, ss.909-925, 2012 <b>(SSCI)</b> </p> </a></li> </ul> <h3>Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler</h3> <ul> <li><a href="https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/digital-transformation-of-the-state-in-the-context-of-the-new-communication-technologies-the-example-of-turkey-usa-engla.pdf"> <img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/pdf.png" alt="Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Devletin Dijital Dönüşümü: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya Örneği" loading="lazy" /> Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Devletin Dijital Dönüşümü: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya Örneği <p> <b>Mustafa Yılmaz</b> - <b>İhsan Karlı</b> - <b>Zeynep Benan Dondurucu</b><br> Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt.13, sa.71, ss.924-938, 2020 (Hakemli Dergi) </p> </a></li> <li><a href="https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajit-e/issue/54415/740636"> <img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/pdf.png" alt="Siyasal Değerler Açısından 23 Haziran 2019 İstanbu Büyükşehir Belediyesi Seçiminin Analizi" loading="lazy" /> Siyasal Değerler Açısından 23 Haziran 2019 İstanbu Büyükşehir Belediyesi Seçiminin Analizi <p> <b>Mustafa Yılmaz</b> - <b>Onur Karakaş</b> <br> AJIT-e: Academic Journal of Information Technology , cilt.10, sa.38, ss.35-52, 2019 (Hakemli Dergi) </p> </a></li> </ul> <p style="text-align: center;">Hazırlanıyor...</p> <h3>Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar</h3> <p style="text-align: center;">Hazırlanıyor...</p> <h3>İletişime Geç</h3> <p>Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak Prof. Dr. Mustafa Yılmaz ile hızlıca iletişime geçebilirsiniz.</p> <form id="wpforms-form-88349" data-formid="88349" method="post" enctype="multipart/form-data" action="/wp-admin/admin-ajax.php" data-token="1fc4b736ffab656e485f4a5a3b7ca10f"><noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.</noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.<label for="wpforms-88349-field_0" aria-hidden="false">Adı Soyadı *</label><input type="text" id="wpforms-88349-field_0" name="wpforms[fields][0]" placeholder="Adınız ve Soyadınız" aria-errormessage="wpforms-88349-field_0-error" required><label for="wpforms-88349-field_1" aria-hidden="false">E-posta *</label><input type="email" id="wpforms-88349-field_1" name="wpforms[fields][1]" placeholder="e-Posta Adresiniz" spellcheck="false" aria-errormessage="wpforms-88349-field_1-error" required><label for="wpforms-88349-field_5" aria-hidden="false">Telefon</label><input type="tel" id="wpforms-88349-field_5" data-rule-smart-phone-field="true" name="wpforms[fields][5]" placeholder="Telefon Numaranız" aria-errormessage="wpforms-88349-field_5-error" ><label for="wpforms-88349-field_3" aria-hidden="false">Konu *</label><input type="text" id="wpforms-88349-field_3" name="wpforms[fields][3]" placeholder="Konu" aria-errormessage="wpforms-88349-field_3-error" required><label for="wpforms-88349-field_2" aria-hidden="false">Mesajınız</label><textarea id="wpforms-88349-field_2" name="wpforms[fields][2]" placeholder="Mesajınız" aria-errormessage="wpforms-88349-field_2-error" ></textarea><!-- .wpforms-field-container --><input type="hidden" name="wpforms[id]" value="88349"> <input type="hidden" name="wpforms[nonce]" value="47341c3995" /> <input type="hidden" name="wpforms[author]" value="7"><button type="submit" name="wpforms[submit]" id="wpforms-submit-88349" data-alt-text="Gönderiliyor..." data-submit-text="Gönder" aria-live="assertive" value="wpforms-submit">Gönder</button><img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/plugins/wpforms/assets/images/submit-spin.svg" style="display: none;" width="26" height="26" alt="Yükleniyor"></form> <!-- .wpforms-container --> <h2>Prof. Dr. Mustafa Yılmaz Tarafından Kaleme Alınan Yazılar</h2>

Mustafa Gökmen

Öğr. Gör. Dr.
<img width="640" height="640" src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-gokmen-tam-1.png" alt="" srcset="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-gokmen-tam-1.png 750w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-gokmen-tam-1-300x300.png 300w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-gokmen-tam-1-150x150.png 150w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-gokmen-tam-1-500x500.png 500w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/mustafa-gokmen-tam-1-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/02/dotted-layer.svg" alt="image"/> <h3>Öğr. Gör. Dr. Mustafa Gökmen </h3> <p>Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi</p> <p>Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik hayatına 2018 yılında kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde devam etmektedir. Doktora eğitimini “Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulus Devlet Olarak İnşasında Basının Rolü Ün Dergisi Örneği” başlıklı teziyle 13 Mayıs 2022 tarihinde tamamladı. Uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanan Dr. Mustafa Gökmen’in ulusal ve uluslararası kongrelerde tebliğler sunmuştur.</p> E-posta: <a href="mailto:mustafa.gokmen@tamde.org"> mustafa.gokmen@tamde.org </a> <a href="https://www.facebook.com/mustafa.gokmen.3597" target="_blank" rel="noopener"> Facebook-f <svg viewBox="0 0 320 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M279.14 288l14.22-92.66h-88.91v-60.13c0-25.35 12.42-50.06 52.24-50.06h40.42V6.26S260.43 0 225.36 0c-73.22 0-121.08 44.38-121.08 124.72v70.62H22.89V288h81.39v224h100.17V288z"></path></svg> </a> <a href="https://tr.linkedin.com/in/mustafa-g%C3%B6kmen-779297235" target="_blank" rel="noopener"> Linkedin-in <svg viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M100.28 448H7.4V148.9h92.88zM53.79 108.1C24.09 108.1 0 83.5 0 53.8a53.79 53.79 0 0 1 107.58 0c0 29.7-24.1 54.3-53.79 54.3zM447.9 448h-92.68V302.4c0-34.7-.7-79.2-48.29-79.2-48.29 0-55.69 37.7-55.69 76.7V448h-92.78V148.9h89.08v40.8h1.3c12.4-23.5 42.69-48.3 87.88-48.3 94 0 111.28 61.9 111.28 142.3V448z"></path></svg> </a> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/01/rect-shape-large.png" alt="image"/> <h3>Biyografi</h3> <p>Dr. Mustafa Gökmen, 1974 yılında Antalya’nın Kaş ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Antalya Lisesi’nde tamamladı. 1996 yılında başladığı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2000 yılında tamamladı. Öğrencilik yıllarında başladığı gazetecilik mesleğine mezuniyet sonrası devam etti. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Genel Gazetecilik Bilim Dalında “Demokrasilerde Baskı Grupları ve Basın Meslek Örgütleri” başlıklı teziyle Yüksek Lisans eğitimini 2006 yılında tamamladı. Medya sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. Yaklaşık 15 yıl gazetecilik mesleğini sürdürdükten sonra 2012 yılında akademik alana geçme kararı aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik hayatına 2018 yılında kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde devam etmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı ve Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programlarında dersler vermektedir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Programındaki Doktora eğitimini “Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulus Devlet Olarak İnşasında Basının Rolü Ün Dergisi Örneği” başlıklı teziyle 13 Mayıs 2022 tarihinde tamamladı. Doktora sonrası uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanan Dr. Mustafa Gökmen’in ulusal ve uluslararası kongrelerde tebliğler sunmuştur. Uluslararası yayınevi tarafından yayınlanan bilimsel kitapta bölüm yazarlığının yanı sıra Ulus Devlet Basın ve Siyaset adında bilimsel bir kitabı yayınlanmıştır. </p>  5 Makale 7 Bildiri 1 Kitap <h3>Yayınlanan Makaleler</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>Bildiriler</h3> Hazırlanıyor...  <h3>Kitaplar</h3>  Hazırlanıyor... <h3>İletişime Geç</h3> Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak Öğr. Gör. Dr. Mustafa Gökmen ile hızlıca iletişime geçebilirsiniz. <form id="wpforms-form-88727" data-formid="88727" method="post" enctype="multipart/form-data" action="/wp-admin/admin-ajax.php" data-token="8d002482d40c910d22190841585cebeb"><noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.</noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.<label for="wpforms-88727-field_0" aria-hidden="false">Adı Soyadı *</label><input type="text" id="wpforms-88727-field_0" name="wpforms[fields][0]" placeholder="Adınız ve Soyadınız" aria-errormessage="wpforms-88727-field_0-error" required><label for="wpforms-88727-field_1" aria-hidden="false">E-posta *</label><input type="email" id="wpforms-88727-field_1" name="wpforms[fields][1]" placeholder="e-Posta Adresiniz" spellcheck="false" aria-errormessage="wpforms-88727-field_1-error" required><label for="wpforms-88727-field_5" aria-hidden="false">Telefon</label><input type="tel" id="wpforms-88727-field_5" data-rule-smart-phone-field="true" name="wpforms[fields][5]" placeholder="Telefon Numaranız" aria-errormessage="wpforms-88727-field_5-error" ><label for="wpforms-88727-field_3" aria-hidden="false">Konu *</label><input type="text" id="wpforms-88727-field_3" name="wpforms[fields][3]" placeholder="Konu" aria-errormessage="wpforms-88727-field_3-error" required><label for="wpforms-88727-field_2" aria-hidden="false">Mesajınız</label><textarea id="wpforms-88727-field_2" name="wpforms[fields][2]" placeholder="Mesajınız" aria-errormessage="wpforms-88727-field_2-error" ></textarea><!-- .wpforms-field-container --><input type="hidden" name="wpforms[id]" value="88727"> <input type="hidden" name="wpforms[nonce]" value="5cbade8a82" /> <input type="hidden" name="wpforms[author]" value="4"><button type="submit" name="wpforms[submit]" id="wpforms-submit-88727" data-alt-text="Gönderiliyor..." data-submit-text="Gönder" aria-live="assertive" value="wpforms-submit">Gönder</button><img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/plugins/wpforms/assets/images/submit-spin.svg" style="display: none;" width="26" height="26" alt="Yükleniyor"></form> <!-- .wpforms-container --> <h2>Öğr. Gör. Dr. Mustafa Gökmen Tarafından Kaleme Alınan Yazılar</h2>

Ali Parim

Öğr. Gör.
<img width="500" height="500" src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/ali-parim-tam-2-500x500.png" alt="" srcset="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/ali-parim-tam-2-500x500.png 500w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/ali-parim-tam-2-300x300.png 300w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/ali-parim-tam-2-150x150.png 150w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/ali-parim-tam-2-100x100.png 100w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/ali-parim-tam-2.png 750w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/02/dotted-layer.svg" alt="image"/> <h3>Öğr. Gör. Ali Parim</h3> <p>Iğdır Üniversitesi</p> <p>Parim, Toplumsal Araştırmalar Merkezi Kurucu Üyesi ve TAM Akademi<br />Dergisi Editörüdür.</p> E-posta: <a href="mailto:ali.parim@tamde.org"> ali.parim@tamde.org </a> <a href="https://www.facebook.com/ali.parim.1" target="_blank" rel="noopener"> Facebook-f <svg viewBox="0 0 320 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M279.14 288l14.22-92.66h-88.91v-60.13c0-25.35 12.42-50.06 52.24-50.06h40.42V6.26S260.43 0 225.36 0c-73.22 0-121.08 44.38-121.08 124.72v70.62H22.89V288h81.39v224h100.17V288z"></path></svg> </a> <a href="https://twitter.com/aliparim" target="_blank" rel="noopener"> Akademiksimge-twitterx </a> <a href="https://tr.linkedin.com/in/ali-parim-b42310102" target="_blank" rel="noopener"> Linkedin-in <svg viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M100.28 448H7.4V148.9h92.88zM53.79 108.1C24.09 108.1 0 83.5 0 53.8a53.79 53.79 0 0 1 107.58 0c0 29.7-24.1 54.3-53.79 54.3zM447.9 448h-92.68V302.4c0-34.7-.7-79.2-48.29-79.2-48.29 0-55.69 37.7-55.69 76.7V448h-92.78V148.9h89.08v40.8h1.3c12.4-23.5 42.69-48.3 87.88-48.3 94 0 111.28 61.9 111.28 142.3V448z"></path></svg> </a> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/01/rect-shape-large.png" alt="image"/> <h3>Biyografi</h3> <p>1995 yılında Kars’ta dünyaya gelen Ali Parim, Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdikten sonra 2017 yılında Marmara Üniversitesi’nde Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. Eğitim sürecinde yerel ve ulusal medya kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. "Bir kamu diplomasisi aracı olarak milliyetçi söylemin TRT Avaz'da kullanımı" başlıklı teziyle 2020 yılında yüksek lisans derecisi aldı. 2022 yılında Iğdır Üniversitesinde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde de görev alan Parim, habercilik, yerel medya, grafik-tasarım ve kurgu üzerine dersler vermektedir. Ayrıca medya, kamu diplomasisi, kimlik ve milliyetçilik alanlarında akademik çalışmalar yürütmektedir. Parim, Toplumsal Araştırmalar Merkezi Kurucu Üyesi ve TAM Akademi Dergisi Editörüdür.</p> 3 Alan İndeksli Yayın 2 Bildiri 1 Kitap Bölümü <h3>Makaleler</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>Bildiriler</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>Kitap Bölümleri</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>İletişime Geç</h3> <p>Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak Öğr. Gör. Ali Parim ile hızlıca iletişime geçebilirsiniz.</p> <form id="wpforms-form-88771" data-formid="88771" method="post" enctype="multipart/form-data" action="/wp-admin/admin-ajax.php" data-token="4ad7dd0d7757b23ab80f3959c91d42a5"><noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.</noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.<label for="wpforms-88771-field_0" aria-hidden="false">Adı Soyadı *</label><input type="text" id="wpforms-88771-field_0" name="wpforms[fields][0]" placeholder="Adınız ve Soyadınız" aria-errormessage="wpforms-88771-field_0-error" required><label for="wpforms-88771-field_1" aria-hidden="false">E-posta *</label><input type="email" id="wpforms-88771-field_1" name="wpforms[fields][1]" placeholder="e-Posta Adresiniz" spellcheck="false" aria-errormessage="wpforms-88771-field_1-error" required><label for="wpforms-88771-field_5" aria-hidden="false">Telefon</label><input type="tel" id="wpforms-88771-field_5" data-rule-smart-phone-field="true" name="wpforms[fields][5]" placeholder="Telefon Numaranız" aria-errormessage="wpforms-88771-field_5-error" ><label for="wpforms-88771-field_3" aria-hidden="false">Konu *</label><input type="text" id="wpforms-88771-field_3" name="wpforms[fields][3]" placeholder="Konu" aria-errormessage="wpforms-88771-field_3-error" required><label for="wpforms-88771-field_2" aria-hidden="false">Mesajınız</label><textarea id="wpforms-88771-field_2" name="wpforms[fields][2]" placeholder="Mesajınız" aria-errormessage="wpforms-88771-field_2-error" ></textarea><!-- .wpforms-field-container --><input type="hidden" name="wpforms[id]" value="88771"> <input type="hidden" name="wpforms[nonce]" value="74208baba1" /> <input type="hidden" name="wpforms[author]" value="3"><button type="submit" name="wpforms[submit]" id="wpforms-submit-88771" data-alt-text="Gönderiliyor..." data-submit-text="Gönder" aria-live="assertive" value="wpforms-submit">Gönder</button><img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/plugins/wpforms/assets/images/submit-spin.svg" style="display: none;" width="26" height="26" alt="Yükleniyor"></form> <!-- .wpforms-container --> <h2>Öğr. Gör. Ali Parim Tarafından Kaleme Alınan Yazılar</h2>

Deniz Keba Ekinci

Arş. Gör. Dr.
<img width="640" height="640" src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/deniz-keba-ekinci.png" alt="" srcset="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/deniz-keba-ekinci.png 750w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/deniz-keba-ekinci-300x300.png 300w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/deniz-keba-ekinci-150x150.png 150w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/deniz-keba-ekinci-500x500.png 500w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/deniz-keba-ekinci-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/02/dotted-layer.svg" alt="image"/> <h3>Arş. Gör. Dr. Deniz Keba Ekinci</h3> <p>Kocaeli Üniversitesi</p> <p>Hazırlanıyor...</p> E-posta: <a href="mailto:deniz.keba.ekinci@tamde.org"> deniz.keba.ekinci@tamde.org </a> <a href="https://www.facebook.com/deniz.keba" target="_blank" rel="noopener"> Facebook-f <svg viewBox="0 0 320 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M279.14 288l14.22-92.66h-88.91v-60.13c0-25.35 12.42-50.06 52.24-50.06h40.42V6.26S260.43 0 225.36 0c-73.22 0-121.08 44.38-121.08 124.72v70.62H22.89V288h81.39v224h100.17V288z"></path></svg> </a> <a href="https://www.instagram.com/denizkebaekinci/" target="_blank" rel="noopener"> Instagram <svg viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z"></path></svg> </a> <a href="https://tr.linkedin.com/in/deniz-keba-ekinci-530b1b110" target="_blank" rel="noopener"> Linkedin-in <svg viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M100.28 448H7.4V148.9h92.88zM53.79 108.1C24.09 108.1 0 83.5 0 53.8a53.79 53.79 0 0 1 107.58 0c0 29.7-24.1 54.3-53.79 54.3zM447.9 448h-92.68V302.4c0-34.7-.7-79.2-48.29-79.2-48.29 0-55.69 37.7-55.69 76.7V448h-92.78V148.9h89.08v40.8h1.3c12.4-23.5 42.69-48.3 87.88-48.3 94 0 111.28 61.9 111.28 142.3V448z"></path></svg> </a> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/01/rect-shape-large.png" alt="image"/> <h3>Biyografi​</h3> <p>Hazırlanıyor...</p> 5 Alan İndeksli Yayın 14 Bildiri 1 Kitap 5 Kitap Bölümü <h3>Makaleler</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>Bildiriler</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>Kitaplar</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>Kitap Bölümleri</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>İletişime Geç</h3> <p>Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak Arş. Gör. Dr. Deniz Keba Ekinci ile hızlıca iletişime geçebilirsiniz.</p> <form id="wpforms-form-88826" data-formid="88826" method="post" enctype="multipart/form-data" action="/wp-admin/admin-ajax.php" data-token="83fb0a2b5e677a6988acc3d09cbec24b"><noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.</noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.<label for="wpforms-88826-field_0" aria-hidden="false">Adı Soyadı *</label><input type="text" id="wpforms-88826-field_0" name="wpforms[fields][0]" placeholder="Adınız ve Soyadınız" aria-errormessage="wpforms-88826-field_0-error" required><label for="wpforms-88826-field_1" aria-hidden="false">E-posta *</label><input type="email" id="wpforms-88826-field_1" name="wpforms[fields][1]" placeholder="e-Posta Adresiniz" spellcheck="false" aria-errormessage="wpforms-88826-field_1-error" required><label for="wpforms-88826-field_5" aria-hidden="false">Telefon</label><input type="tel" id="wpforms-88826-field_5" data-rule-smart-phone-field="true" name="wpforms[fields][5]" placeholder="Telefon Numaranız" aria-errormessage="wpforms-88826-field_5-error" ><label for="wpforms-88826-field_3" aria-hidden="false">Konu *</label><input type="text" id="wpforms-88826-field_3" name="wpforms[fields][3]" placeholder="Konu" aria-errormessage="wpforms-88826-field_3-error" required><label for="wpforms-88826-field_2" aria-hidden="false">Mesajınız</label><textarea id="wpforms-88826-field_2" name="wpforms[fields][2]" placeholder="Mesajınız" aria-errormessage="wpforms-88826-field_2-error" ></textarea><!-- .wpforms-field-container --><input type="hidden" name="wpforms[id]" value="88826"> <input type="hidden" name="wpforms[nonce]" value="0b05862771" /> <input type="hidden" name="wpforms[author]" value="6"><button type="submit" name="wpforms[submit]" id="wpforms-submit-88826" data-alt-text="Gönderiliyor..." data-submit-text="Gönder" aria-live="assertive" value="wpforms-submit">Gönder</button><img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/plugins/wpforms/assets/images/submit-spin.svg" style="display: none;" width="26" height="26" alt="Yükleniyor"></form> <!-- .wpforms-container --> <h2>Arş. Gör. Dr. Deniz Keba Ekinci Tarafından Kaleme Alınan Yazılar</h2>

Kemal Akkurt

<img width="640" height="640" src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/kemal-akkurt-pp-1024x1024.png" alt="" srcset="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/kemal-akkurt-pp-1024x1024.png 1024w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/kemal-akkurt-pp-300x300.png 300w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/kemal-akkurt-pp-150x150.png 150w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/kemal-akkurt-pp-768x768.png 768w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/kemal-akkurt-pp-500x500.png 500w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/kemal-akkurt-pp-100x100.png 100w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/kemal-akkurt-pp.png 1250w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/02/dotted-layer.svg" alt="image"/> <h3>Kemal Akkurt (MA)</h3> <section data-section="summary"><p>Akkurt, hâlihazırda uluslararası hakemli bir dergi olan TAM Akademi'de alan editörlüğü yapmaktadır.</p></section> E-posta: <a href="mailto:kemalakkurt1@gmail.com"> kemalakkurt1@gmail.com </a> <a href="https://tr.linkedin.com/in/kemalakkurt" target="_blank" rel="noopener"> Linkedin <svg viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M416 32H31.9C14.3 32 0 46.5 0 64.3v383.4C0 465.5 14.3 480 31.9 480H416c17.6 0 32-14.5 32-32.3V64.3c0-17.8-14.4-32.3-32-32.3zM135.4 416H69V202.2h66.5V416zm-33.2-243c-21.3 0-38.5-17.3-38.5-38.5S80.9 96 102.2 96c21.2 0 38.5 17.3 38.5 38.5 0 21.3-17.2 38.5-38.5 38.5zm282.1 243h-66.4V312c0-24.8-.5-56.7-34.5-56.7-34.6 0-39.9 27-39.9 54.9V416h-66.4V202.2h63.7v29.2h.9c8.9-16.8 30.6-34.5 62.9-34.5 67.2 0 79.7 44.3 79.7 101.9V416z"></path></svg> </a> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/01/rect-shape-large.png" alt="image"/> <h3>Biyografi</h3> <section data-section="summary"><p>Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümünü bölüm birincisi olarak 2017 yılında tamamlayan Akkurt, aynı yıl pedagojik formasyon aldı. 2018 yılında Çift Anadal (ÇAP) kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini 2021'de tamamladı. Kurucularından olduğu kitaptarih.com adlı internet sitesinde 6 yıl boyunca editörlük ve redaktörlük görevleriyle birlikte kültür, sanat, tarih ve edebiyata dair içerikler üretti. Hâlihazırda uluslararası hakemli bir dergi olan TAM Akademi'de alan editörlüğü yapmaktadır.</p><p>Güncel hayatında uzun bir süredir sürdürdüğü web yayıncılığı tecrübesiyle çalıştığı kurumda da öğrencilerin seviyelerine uygun olarak okul gazeteciliği, dergicilik, sosyal medya ve yazı kültürüyle alakalı projelerde yer almaktadır. Bu projeler için gerekli dizgi ve görsel tasarım faaliyeti ile yazılı, görsel içerik üretimini yapaktadır. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, tarih, sosyal bilgiler alanlarında öğretmen olarak; kurumsal web sitesi ve sosyal medya hesapları için de "Okul Editörü" olarak görev almaktadır.</p></section> 1 Bildiri <h3>Bildiriler</h3> <ul> <li><a href="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/portfolios/tamuskon-2023-bildiri-ozetleri-kitapcigi/"> <img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2023/01/pdf.png" alt="Tarih Eğitiminde Yapay Zekânın Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme" loading="lazy" /> Tarih Eğitiminde Yapay Zekânın Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme <p> <b>Kemal Akkurt</b><br> TAM 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, <i>TAMUSKON 2023 Bildiri Özetleri Kitapçığı</i>, ss.118-119, 2023 </p> </a></li> </ul> <h3>İletişime Geç</h3> <p>Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak Kemal Akkurt ile hızlıca iletişime geçebilirsiniz.</p> <form id="wpforms-form-88841" data-formid="88841" method="post" enctype="multipart/form-data" action="/wp-admin/admin-ajax.php" data-token="c82391af34fe47a937987dde1ccdcc87"><noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.</noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.<label for="wpforms-88841-field_0" aria-hidden="false">Adı Soyadı *</label><input type="text" id="wpforms-88841-field_0" name="wpforms[fields][0]" placeholder="Adınız ve Soyadınız" aria-errormessage="wpforms-88841-field_0-error" required><label for="wpforms-88841-field_1" aria-hidden="false">E-posta *</label><input type="email" id="wpforms-88841-field_1" name="wpforms[fields][1]" placeholder="e-Posta Adresiniz" spellcheck="false" aria-errormessage="wpforms-88841-field_1-error" required><label for="wpforms-88841-field_5" aria-hidden="false">Telefon</label><input type="tel" id="wpforms-88841-field_5" data-rule-smart-phone-field="true" name="wpforms[fields][5]" placeholder="Telefon Numaranız" aria-errormessage="wpforms-88841-field_5-error" ><label for="wpforms-88841-field_3" aria-hidden="false">Konu *</label><input type="text" id="wpforms-88841-field_3" name="wpforms[fields][3]" placeholder="Konu" aria-errormessage="wpforms-88841-field_3-error" required><label for="wpforms-88841-field_2" aria-hidden="false">Mesajınız</label><textarea id="wpforms-88841-field_2" name="wpforms[fields][2]" placeholder="Mesajınız" aria-errormessage="wpforms-88841-field_2-error" ></textarea><!-- .wpforms-field-container --><input type="hidden" name="wpforms[id]" value="88841"> <input type="hidden" name="wpforms[nonce]" value="b2793d3a23" /> <input type="hidden" name="wpforms[author]" value="9"><button type="submit" name="wpforms[submit]" id="wpforms-submit-88841" data-alt-text="Gönderiliyor..." data-submit-text="Gönder" aria-live="assertive" value="wpforms-submit">Gönder</button><img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/plugins/wpforms/assets/images/submit-spin.svg" style="display: none;" width="26" height="26" alt="Yükleniyor"></form> <!-- .wpforms-container --> <h2>Kemal Akkurt Tarafından Kaleme Alınan Yazılar</h2>

Onur Karakaş

<img width="640" height="640" src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/onur-karakas.png" alt="" srcset="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/onur-karakas.png 1024w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/onur-karakas-300x300.png 300w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/onur-karakas-150x150.png 150w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/onur-karakas-768x768.png 768w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/onur-karakas-500x500.png 500w, https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/uploads/2024/03/onur-karakas-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/02/dotted-layer.svg" alt="image"/> <h3>Dr. Onur Karakaş</h3> <p>Yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamlayan Karakaş, 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Doktora programına başlamış ve 2020 yılında mezun olmuştur. Karakaş’ın siyasal iletişim, reklamcılık ve yeni medya üzerine çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.</p> E-posta: <a href="mailto:onur.karakas@tamde.org"> onur.karakas@tamde.org </a> <img src="https://rstheme.com/products/wordpress/bcom/wp-content/uploads/2023/01/rect-shape-large.png" alt="image"/> <h3>Biyografi</h3> <p>Dr. Onur Karakaş 1990 yılında Kocaeli’nde doğmuştur. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan KARAKAŞ, 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamlayan Karakaş, 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Doktora programına başlamış ve 2020 yılında mezun olmuştur. Karakaş’ın siyasal iletişim, reklamcılık ve yeni medya üzerine çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.</p> 3 Alan İndeksli Yayın 1 Bildiri <h3>Makaleler</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>Bildiriler</h3> <p style="text-align: center">Hazırlanıyor...</p> <h3>İletişime Geç</h3> <p>Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak Dr. Onur Karakaş ile hızlıca iletişime geçebilirsiniz.</p> <form id="wpforms-form-88859" data-formid="88859" method="post" enctype="multipart/form-data" action="/wp-admin/admin-ajax.php" data-token="dcce5abafde90ab988130be9f0930bce"><noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.</noscript>Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.<label for="wpforms-88859-field_0" aria-hidden="false">Adı Soyadı *</label><input type="text" id="wpforms-88859-field_0" name="wpforms[fields][0]" placeholder="Adınız ve Soyadınız" aria-errormessage="wpforms-88859-field_0-error" required><label for="wpforms-88859-field_1" aria-hidden="false">E-posta *</label><input type="email" id="wpforms-88859-field_1" name="wpforms[fields][1]" placeholder="e-Posta Adresiniz" spellcheck="false" aria-errormessage="wpforms-88859-field_1-error" required><label for="wpforms-88859-field_5" aria-hidden="false">Telefon</label><input type="tel" id="wpforms-88859-field_5" data-rule-smart-phone-field="true" name="wpforms[fields][5]" placeholder="Telefon Numaranız" aria-errormessage="wpforms-88859-field_5-error" ><label for="wpforms-88859-field_3" aria-hidden="false">Konu *</label><input type="text" id="wpforms-88859-field_3" name="wpforms[fields][3]" placeholder="Konu" aria-errormessage="wpforms-88859-field_3-error" required><label for="wpforms-88859-field_2" aria-hidden="false">Mesajınız</label><textarea id="wpforms-88859-field_2" name="wpforms[fields][2]" placeholder="Mesajınız" aria-errormessage="wpforms-88859-field_2-error" ></textarea><!-- .wpforms-field-container --><input type="hidden" name="wpforms[id]" value="88859"> <input type="hidden" name="wpforms[nonce]" value="f871f2bcaa" /> <input type="hidden" name="wpforms[author]" value="5"><button type="submit" name="wpforms[submit]" id="wpforms-submit-88859" data-alt-text="Gönderiliyor..." data-submit-text="Gönder" aria-live="assertive" value="wpforms-submit">Gönder</button><img src="https://toplumsalarastirmalarmerkezi.org/wp-content/plugins/wpforms/assets/images/submit-spin.svg" style="display: none;" width="26" height="26" alt="Yükleniyor"></form> <!-- .wpforms-container --> <h2>Dr. Onur Karakaş Tarafından Kaleme Alınan Yazılar</h2>