People on scales are divided into two opposing groups.
  • Onur Karakaş
  • 28 Şubat 2022

Değerler ve siyaset ilişkisi

Kavram olarak demokrasi, bir ülkede yaşayan bireyleri özgürleştirmek ve halka yönetime katılma fırsatı vermek amacıyla ortaya çıkan, temelinde ortak karar alma yönteminin yer aldığı siyasal sistemdir. Demokrasinin olmazsa...