• eklenti
  • 7 Mart 2024

TAMUSKON 2023 Tam Metin Bildiri Kitabı

Tam Metin Bildiri Kitabı (e-Kitap) Toplumsal Araştırmalar Merkezi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) durmaksızın üretmeye ve ürettiklerini paylaşmaya devam ediyor. Bu kez de Ağustos...
  • eklenti
  • 7 Mart 2024

TAMUSKON 2023 Bildiri Özetleri Kitapçığı

Bildiri Özetleri Kitapçığı (e-Kitap) Toplumsal Araştırmalar Merkezi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nden bilim dünyasına güçlü bir merhaba nidası daha gönderiyoruz. Bir düşünce kuruluşu olarak 2022...